neridogo


About

מערכת תמריצים שקופה לעובדים. עובדים באופן אישי מרימים טיפים מלקוחות. המטרה העיקרית של סוכנות ישראל נערות ליווי באילת – הפוך עובדים למשרה הגונה עם הכנסה כבדת משקל, ולקוחות עשירים לספק שירותים ישירות לרמה הטובה ביותר. שיטה זו היא שנותנת את הכוח להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהיה רווחי הן עבור העובדים והן עבור לקוחותינו.עם ההגעה לישראל, החברה יוצרת דירות נוחות לבנות. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע על ההכרזה על הנערה עצמה, מכיוון שעלויות השכירות הן רק במאזן הילדה. העלות הממוצעת של השכרה יומית של דירה בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.